Psychopatie - příznaky u žen

Psychopatie je psychiatrický termín, který označuje změny, ke kterým došlo v osobním postavení kvůli řadě okolností. V takovém případě je člověk ve stavu, který mu neumožňuje žít normální život ve společnosti: způsobuje potíže nejen ostatním, ale také těm, kteří trpí psychopatií, tj. Poruchou osobnosti . Tato podmínka může být typická pro muže a ženy, ale věnujeme pozornost spravedlivému sexu, protože mají jemnější nervovou a emocionální organizaci.

Druhy psychopatie

Psychopatie má jisté symptomy, že ženy mají své projevy:

  1. S paranoidní psychopatií mají ženy sebeckou, sebevlastnou povahu. Jsou-li pro sebe stanoveny cíl, pak pro dosažení tohoto cíle jsou připraveni "projít mrtvoly". Jsou odpuzující, žárliví a pomstychtiví.
  2. Známky schizoidní psychopatie jsou uzavření, ponoření do vlastního vnitřního světa, nedostatek touhy po komunikaci, koketování.
  3. Hlavní příznaky psychopatie astenického typu u žen se projevují v hromadě komplexů a obav, neustálé sebekontrování a sebevraždění, stejně jako bolestivý postoj i k přátelské kritice. Nicméně, taková žena doma se bude cítit pohodlně, pokud jsou otěže vzaty mužem a řeší všechny rodinné problémy. Místo vůdce v rodině ochotně přináší svému manželovi.
  4. Hysterická psychopatie, jejíž příznaky se projevují u žen, může vypadat jako trvalá podívaná jednoho z herců nebo spíše herečky. Celý život takové ženy je postaven na emocionálních "nápadech", jejichž hlavním účelem je stát se středem pozornosti lidí kolem za každou cenu. Oni jsou vyzbrojeni širokou škálou manipulací: od předstíraných slz a slibů spáchat sebevraždu, k jasné změně obrazu a způsobu chování. Nejsou obeznámeni se zdravým rozumem, jejich hlavní hnací silou jsou emoce .

Hlavní příznaky psychopatie

Existují tři známky psychopatu:

Kromě toho má psychopatie projevy asténického, excitabilního a nestabilního typu. Známky psychopatie u žen opouštějí své chování:

  1. Ženské astenice jsou slabé bezbranné bytosti, které vždy dostanou vše od svých rukou, takže nejsou vhodné pro žádnou práci. Rychle se unaví, bez ohledu na to, zda se zabývají duševní nebo fyzickou prací. Oni podléhají vlivu někoho jiného, ​​nikdy nemají svůj vlastní názor. Často se stávají předmětem manipulace v hrách jiných lidí.
  2. Rozrušený psychopat - antipoda asthenichki: je tvrdošíjná a nesnesitelná, může tvrdě bojovat, brání svůj názor. Často jsou skandální a nesnesitelné. Zároveň jsou dobrými zaměstnanci, kteří nemají kreativitu a odpovědnost za přiřazenou práci.
  3. Nestabilní typ se vyznačuje touhou po dobrodružství, krásným životem, mimořádnými akcemi, šokujícími. Ženy tohoto typu hledají muže, vztahy s nimi budou jasným dobrodružstvím, ale ve svých plánech zpravidla nezahrnují dlouhodobé vztahy, manželství, narození dětí.

Známky ženského psychopatu se vyznačují rozdíly v chování, které jsou barveny emocionálními zážitky a jedinečnými představami o společnosti a jejím místě v ní. Jejich hlavní rozdíl je ponoření do vlastního světa a osobní zkušenosti. Často jsou nakloněni k nevhodným činnostem a emočním hodnocením událostí.