Chimera - mytologie, jaký druh tvorby je tohle?

Koncept chimérské mytologie a vysvětlujícího slovníku dávají různé definice. V obrazovém smyslu se toto nazývá nepřiměřenou myšlenkou, fantazií a přímou částí - podivným stvořením s hlavou lva a kozím tělem, zmíněným ve starověkých řeckých legendách a různých mýtech.

Chimera - co to je?

Chimera - mýtické zvíře, které se stalo produktem dvou příšer. Její otec byl obří Typhon, který má neuvěřitelnou sílu a jeho matka je dračí Echidna. Ten byl vylíčen v legendách jako žena s krásnou tváří a hadím tělem. Narodila mnoho dětí ještě hroznější než ostatní - staré řecké mutanty. Také zrodila chiméru, jejíž jméno může být doslovně přeloženo jako "mladá koza". Dnes je toto slovo někdy popsáno jakýmkoliv fantastickým tvůrcem-hybridem, který ve svém vzhledu kombinuje rysy několika zvířat.

Jak vypadá chimera?

Dcera Echidny měla svůj nevysvětlitelný vzhled. V závislosti na časové epoše, kultuře a práci, která ji popisuje, by se obraz mohl změnit v jednom směru, i když společné rysy zůstaly nezměněny.

  1. Poprvé je monstrum chiméry zmíněna v Homérově Iliadi jako stvoření s lví hlavou, kozím tělem a ocasem s hlavou hada na jeho koncích.
  2. V jiném pojednání - "Theogony" Hesiod - monstrum se již objevuje trojice. Všechna zvířata vrhají plamen.
  3. Apollo má nejpodivnější popis: kozí hlava vyrůstá ze středu těla tvora, ale také dýchá oheň.
  4. V některých popiscích má monstrum křídla a neprostupnou hustou pokožku.

Chimera a chrlič - rozdíl

Ve středověku byly zjištěny chrliče a chiméry, ale bývalý zjevně nemá nic společného se starověkým řeckým prototypem. Tento fantastický zlý duch se objevil v různých hypotézách: ďáblech, dracích, lvach, kohoucích, opicích a dalších živých bytostech, které se vzájemně mísily. Sousední chrliče zdobily stěny budov a byly navrženy tak, aby odvodňovaly vodu ze střechy. Vylila z otevřených čelistí. Na rozdíl od gargoyly, jejich chimera následovníci neprováděli žádné funkce a sloužil pouze jako dekorace. Byly tam legendy, že kamenné sochy by mohly přijít naživu a vyděsit lidi.

Bellerophon a Chimera

Chimera v mytologii se zdála zlá a nebezpečná. Usadila se v Lycianských horách, pronikla vesnicemi, zabývala se dobytčími zvířaty a lidmi. Ale v legendách každého monstrumu je jeho hrdina. Chimera nebyla výjimkou: stvoření dokázalo porazit statečný mládenec Bellerophon, který nebyl milován bohy a poslán králem Lycíe, aby bojoval se šelem. Sedlák s okřídleným Pegasem se Bellerophonovi podařilo porazit chiméru pomocí oštěpu, který jí propichl ústa. Zvířata se ho pokoušely zasáhnout ohněm, ale vedoucí špička se roztavila a zničila monstrum.

Legendy Chimery

O životě a smrti dcery společnosti Echidna byla položena legenda, ve které se objevuje jako symbol zlých sil. V pozdějších literárních zdrojích získává mýtická chiméra a její obraz další vlastnosti. Podle jedné z legend, trojčlenná stvoření je strážcem rovnováhy, dobra a zla ve světě, jednota protikladů. Moudrost a spravedlnost jsou ztělesněni levem a lži a zlost jsou hadem. Dvě nesrovnatelné snímky jsou vyváženy kozou, je to jejich mokrá sestra. Lev a had nemůže být zničen, protože nemohou žít bez sebe.

Moderní historici se snaží porovnat mýty o monstrum s realitou té doby. Odkud pochází tento děsivý obraz? Existují dvě verze:

Moderní psychologie mluví o chiméře jako o boji mezi světlem a temnými silami uvnitř člověka. Podvědomě bojují navzájem, ale nemohou existovat od sebe. V různých oblastech kromě psychologie - v literatuře a architektuře je tento pojem charakterizován jako jediný celek, shromážděný z nekompatibilních částí, a proto nepřátelský vůči všem živým bytostem.